کامبیز صادقی

کارآفرین، فعال اقتصادی و مشاور تامین مالی

کامبیز صادقی

کارآفرین، فعال اقتصادی و مشاور تامین مالی

کامبیز صادقی

تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مدیریت ریسک» ثبت شده است

۳۱فروردين

✍️محمد حسین ادیب

 

تعریف ریسک :
وضعیت موجود امروز ؛  وضعیت فردا نیست.

 

پاسخ گویی به ریسک :
ممکن است فرصت امروز در آینده فراهم نباشد.

کامبیز صادقی