کامبیز صادقی

کارآفرین، فعال اقتصادی و مشاور تامین مالی

کامبیز صادقی

کارآفرین، فعال اقتصادی و مشاور تامین مالی

کامبیز صادقی

تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.

۱۹بهمن

یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامدارن اتخاذ می نمایند، تصمیمات مربوط به تامین مالی می باشد. این نوع تصمیم گیری ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می باشد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده، منابع داخلی شامل جریان های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام می باشد. بنگاه ها می توانند منابع خود را از طریق انتشار سهام، افزایش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت ، گواهی سپرده و ... تأمین کنند.

کامبیز صادقی
۱۵بهمن
کامبیز صادقی
۱۵بهمن
کامبیز صادقی
۰۸بهمن
کامبیز صادقی
۰۸بهمن
کامبیز صادقی
۰۷بهمن
کامبیز صادقی
۲۷دی

مطالعه آن به همه همکاران و دوستان درگیر اجراییه ثبت توصیه میشود.دانلود جزوه کاربردی اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا


.

کامبیز صادقی
۲۴دی

تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری توسط ریاست محترم جمهور به تمامی دستگاه ها ابلاغ گردید.


دریافت تصویب نامه هیات وزیران.

کامبیز صادقی
۲۴دی
کامبیز صادقی
۱۸دی

اتاق بازرگانی ایران طی نامه ای شرایط استفاده از سپرده گذاری 250 میلیون یورویی از منابع صندوق توسعه ملی را اعلام کرد.
شرایط صدور ضمانت نامه های ارزی مورد نیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
.


کامبیز صادقی