کامبیز صادقی

کارآفرین، فعال اقتصادی و مشاور تامین مالی

کامبیز صادقی

کارآفرین، فعال اقتصادی و مشاور تامین مالی

کامبیز صادقی

تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.

۲۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مصوبه ستاد تسهیل» ثبت شده است

۱۳شهریور

مصوبات یکصد و بیست و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۱۳۸۱۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

.

کامبیز صادقی
۱۳شهریور

مصوبات یکصد و بیست و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۱۳۸۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

.

کامبیز صادقی
۲۸تیر

مصوبات یکصد و بیست و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۱۱۳۱۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

 

.

کامبیز صادقی
۱۸تیر

مصوبات یکصد و بیستمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۱۰۳۳۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

 

.

کامبیز صادقی
۰۲تیر

مصوبات یکصد و هجدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۸۸۹۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

 

.

 

کامبیز صادقی
۱۹خرداد

مصوبات یکصد و شانزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۷۸۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

 

.

 

کامبیز صادقی
۱۹خرداد

مصوبات یکصد و پانزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۷۵۹۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

 

.

کامبیز صادقی
۰۱خرداد

مصوبات یکصد و چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۶۰۹۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

 

.

 

کامبیز صادقی
۲۸ارديبهشت

مصوبات یکصد و دوازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۶۰۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

 

.

 

کامبیز صادقی
۲۲فروردين

مصوبات یکصد و داوزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/29055 مورخ 1400/01/۲1 توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

کامبیز صادقی