کامبیز صادقی

فعال اقتصادی، کارشناس حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری

کامبیز صادقی

فعال اقتصادی، کارشناس حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری

کامبیز صادقی

تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.

۲۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ستاد تسهیل» ثبت شده است

۱۷خرداد

کامبیز صادقی
۲۴اسفند

کامبیز صادقی
۱۸آذر

کامبیز صادقی
۲۸تیر

مصوبات یکصد و بیست و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۱۱۳۱۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

 

.

کامبیز صادقی
۰۲تیر

مصوبات یکصد و هجدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۸۸۹۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

 

.

 

کامبیز صادقی
۰۲تیر

مصوبات یکصد و هفدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۸۹۵۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

 

.

 

کامبیز صادقی
۱۹خرداد

مصوبات یکصد و شانزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۷۸۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

 

.

 

کامبیز صادقی
۱۹خرداد

مصوبات یکصد و پانزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۷۵۹۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

 

.

کامبیز صادقی
۰۱خرداد

مصوبات یکصد و چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۶۰۹۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

 

.

 

کامبیز صادقی
۲۸ارديبهشت

مصوبات یکصد و دوازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۶۰۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

 

.

 

کامبیز صادقی