کامبیز صادقی

فعال اقتصادی، کارشناس حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری

کامبیز صادقی

فعال اقتصادی، کارشناس حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری

کامبیز صادقی

تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بازار سرمایه» ثبت شده است

۱۰فروردين

با توجه به افزایش قابل توجه حجم نقدینگی جامعه از یک سو و افزایش نیاز واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش و یا سرمایه ثابت پروژه‌ها، لزوم هدایت هدفمند نقدینگی جامعه به بخش های مولد اقتصاد بیش از پیش احساس می شود. افزایش نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی و نقدینگی، لزوم حرکت به سمت بهره‌گیری از سایر روش‌های تامین مالی به خصوص در بازار سرمایه را بیش از پیش نمایان کرده است.

اطلاعات زیر جهت تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی و آشنایی بهتر آنها با قوانین ، مقررات و رویه‌های جاری در بازار سرمایه (پذیرش شرکتها و یا انتشار اوراق بدهی)در دسترس فعالان و ذینفعان این بخش قرار می‌گیرد.

  1. فهرست حسابرسان معتمد سازمان بورس
  2. مشاوران پذیرش شرکت فرابورس ایران
  3. فلوچارت عملیاتی انتشار صکوک(اوراق بدهی)
  4. مقررات و مستندات انتشار صکوک(اوراق بدهی) در بازار سرمایه
  5. قوانین حاکم بر انتشار صکوک(اوراق بدهی) در بازار سرمایه
  6. فهرست شرکت های تامین سرمایه
  7. فهرست مشاورین عرضه اوراق بهادار
  8. راهنمای پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران / فایل تکمیلی
  9. راهنمای پذیرش شرکتها در فرابورس
  10. فلوچارت ها و فرآیندهای اجرایی معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران و معاونت نظارت بر نهادهای مالی
کامبیز صادقی
۲۴مهر

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شوراری اسلامی

دفتر مطالعات اقتصادی

 

موانع و راهکارهای تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه

برای دانلود کلیک کنید.

 

 

.

کامبیز صادقی