کامبیز صادقی

فعال اقتصادی، کارشناس حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری

کامبیز صادقی

فعال اقتصادی، کارشناس حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری

کامبیز صادقی

تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.

۴ مطلب در بهمن ۱۴۰۰ ثبت شده است

۲۳بهمن

برای خرید گزارش اعتباری حقیقی/ حقوقی کلیک کنید

 

.

کامبیز صادقی
۲۱بهمن

کامبیز صادقی
۱۷بهمن

کامبیز صادقی
۱۳بهمن

بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال جاری و همگام با سیاست‌ها و اولویت‌های دولت محترم و با هدف تسهیل بازگشت بنگاه‌های تولیدی نیمه فعال و راکد که در ایفای تعهدات خود به شبکه بانکی کشور با مشکل مواجه شده بودند «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری» در یک هزار و سیصدو بیست و هشتمین جلسه مورخ 5 بهمن ماه سال جاری شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

کامبیز صادقی