کامبیز صادقی

کارآفرین، فعال اقتصادی و مشاور تامین مالی

کامبیز صادقی

کارآفرین، فعال اقتصادی و مشاور تامین مالی

کامبیز صادقی

تامین منابع مالی یعنی، مدیریت، ایجاد و مطالعه دربارة منابع مالی، امور بانکی، اعتبار، سرمایه گذاری، دارایی ها و بدهی ها که همگی، سیستم های مالی را تشکیل می دهند. به عبارتی دیگر تامین منابع مالی، به معنای تحقیق و مطالعة این ابزارهای مالی است.

۲۱مهر
کامبیز صادقی
۱۸مهر
کامبیز صادقی
۳۱شهریور

کامبیز صادقی
۱۳شهریور
کامبیز صادقی
۲۱خرداد
کامبیز صادقی
۱۱ارديبهشت

کامبیز صادقی
۱۹فروردين

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۲۸ هیات وزیران درخصوص "دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا" طی نامه شماره ۵۰۹ مورخ ۹۹/۰۱/۰۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا

برای دانلود متن کامل کلیک کنید

 

.

کامبیز صادقی
۱۹فروردين

کامبیز صادقی
۱۹فروردين

کامبیز صادقی
۰۸فروردين

عنوان کتاب:  راهنمای بازارهای مالی

 تاریخ انتشار:    1398

نویسنده: مارک لوینسون

مترجم: ساغر منشی

[دریافت فایل الکترونیکی]

 

.

کامبیز صادقی